Výstupy projektu – DigitálníPodnik.cz

Výstupy projektu

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a popisuje naplnění stanovených cílů projektu.

Číst více

Metodika Digitální transformace pro inovace obchodních modelů podniků

Metodika se zaměřuje na oblast objevování nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí v oblasti digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro MSP.

Číst více

Manuál digitální transformace podniku

Smyslem manuálu je poskytnout podnikům ucelený metodický rámec na digitální transformaci podniku, vysvětlit teoretická východiska a nabídnout metody, nástroje a scénáře potřebné k rozvoji jejích vlastní digitální transformace. Je určen primárně pro cílovou skupinu projektu - MSP.

Číst více

Výuková videa

Edukativní videa, která vysvětlující logiku a provázanost jednotlivých částí metodologie pro analýzu a hodnocení digitální zralosti malých a středních podniků.

Číst více

Odborná kniha: Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice

Záměrem této publikace je seznámit cílové skupiny s unikátním koncepčním pohledem na problematiku digitální transformace podniku s nastavenými standardy odrážejícími zobecnění různých, nejenom technologických aspektů koncepce digitální zralosti.

Číst více

Webové rozhraní DigitálníPodnik.cz

V rámci projektu vznikl informační web projektu. Jeho součástí je i testovací prostředí pro posouzení digitální zralosti podniku.

Číst více

Odborný workshop 2021

Odborný workshop s názvem – Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice, proběhl 11. listopadu 2021.

Číst více

Konference 2021

Ve dnech 16. a 17. září proběhla na Podnikatelské fakultě VUT mezinárodní konference s názvem Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation.

Číst více

Odborný článek: Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic

Cílem tohoto příspěvku je vytvořit koncepční rámec pro řízení hrozeb a příležitostí při digitální transformaci malých a středních podniků. V rámci našeho výzkumného projektu byl vyvinut komplexní nástroj pro hodnocení digitální zralosti malých a středních podniků, a temto článek se zaměřuje na jeden aspekt tohoto nástroje související s identifikací a řízením příležitostí a hrozeb spojených s trendy digitální transformace.

Číst více

Odborný článek: The Value Chain as the Basis of Business Model Design

Příspěvek se zaměřuje na generování obchodních modelů pomocí hodnotového řetězce zakotveného v podnikatelském prostředí. Základní premisa, která určuje postup a zaměření výzkumných aktivit, vychází z předpokladu, že generátorem přidané hodnoty každého obchodního modelu je hodnotový řetězec, který v případě své originality zajistí podniku maximalizaci jeho potenciálu při minimalizaci jeho nákladů.

Číst více

Manuál posouzení digitální zralosti

Manuál posouzení digitální zralosti podniku je výsledkem řešení projektu TAČR TL02000215. Cílem manuálu je poskytnout ucelený metodický rámec digitální transformace podniku a postup pro posouzení úrovně jeho digitální zralosti, vysvětlit teoretická východiska konceptu, vytvořeného řešitelským týmem VUT ve spolupráci s dalšími partnery projektu, charakteristika softwaru a jeho jednotlivých modulů, návod pro hodnocení jednotlivých oblastí a otázek, možnosti vizualizace apod.

Číst více

Workshop 2019

Workshop pořádaný Vysokou školou technickou a ekonomickou proběhl 19. října 2019 v Českých Budějovicích. Tématem tohoto worshopu bylo inovace obchodních modelů v souvislosti s digitalizací. Akce se zúčastnili zástupci řešitelských a podporujících organizací projektu a dále ředitelé a majitelé malých a středních podniků z jihočeského regionu.

Číst více

Konference 2019

Mezinárodní konference s tématem Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business pořádaná Vysokým učením technickým proběhla v Brně 30. dubna 2019.

Číst více