Článek: Příležitosti a hrozby digitální transformace obchodních modelů – DigitálníPodnik.cz

Článek: Příležitosti a hrozby digitální transformace obchodních modelů

Článek

Threats and Opportunities in Digital Transition in SMEs – Case Study in the Czech Republic

Iveta Simberová, David Schuller, Lenka Smolikova, Jarmila Straková, Jan Váchal

Abstrakt článku

Cílem tohoto příspěvku je vytvořit koncepční rámec pro řízení hrozeb a příležitostí při digitální transformaci malých a středních podniků. V rámci našeho výzkumného projektu byl vyvinut komplexní nástroj pro hodnocení digitální zralosti malých a středních podniků, a temto článek se zaměřuje na jeden aspekt tohoto nástroje související s identifikací a řízením příležitostí a hrozeb spojených s trendy digitální transformace. Metodika použitá k vypracování tohoto příspěvku je založena na pilotním průzkumu zahrnujícím 154 MSP v České republice. Bylo identifikováno šestnáct klíčových trendů, jenž tvoří pět dimenzí a 3klastry. Výsledkem je koncepční rámec pro řízení hrozeb a příležitostí v digitální transformaci malých a středních podniků.

Článek je v recenzním řízení impaktovaného vědeckého časopisu Sustainability (indexovaném v databázi WoS) – další informace budou doplněné po jeho zvěřejnění.