Článek: Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic – DigitálníPodnik.cz

Článek: Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic

Článek

Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic

Iveta Šimberová, Antonin Korauš, David Schuller, Lenka Smolíkova, Jarmila Straková, Jan Váchal

Abstrakt článku

Cílem tohoto příspěvku je vytvořit koncepční rámec pro řízení hrozeb a příležitostí při digitální transformaci malých a středních podniků. V rámci našeho výzkumného projektu byl vyvinut komplexní nástroj pro hodnocení digitální zralosti malých a středních podniků, a temto článek se zaměřuje na jeden aspekt tohoto nástroje související s identifikací a řízením příležitostí a hrozeb spojených s trendy digitální transformace. Metodika použitá k vypracování tohoto příspěvku je založena na pilotním průzkumu zahrnujícím 154 MSP v České republice. Bylo identifikováno šestnáct klíčových trendů, jenž tvoří pět dimenzí a 3klastry. Výsledkem je koncepční rámec pro řízení hrozeb a příležitostí v digitální transformaci malých a středních podniků.

Celý článek v PDF