Manuál I - Posouzení digitální zralosti podniku – DigitálníPodnik.cz

Manuál I - Posouzení digitální zralosti podniku

Stáhnout celý manuál v PDF

Představení manuálu posouzení digitální zralosti podniku

Manuál posouzení digitální zralosti podniku je výsledkem řešení projektu TAČR TL02000215 s názvem Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice, který je podporován Technologickou agenturou ČR a je určen prvotně pro malé a střední podniky (dále MSP), které se chtějí aktivně zapojit do hodnocení své úrovně digitální zralosti, uvědomit si smysl digitální transformace pro inovace obchodních modelů a zlepšovat tak svoji konkurenční pozici. A dále taky pro zainteresované organizace a instituce, které budou manuál využívat pro strategické záměry v oblasti digitální transformace nebo v oblasti procesu učení.

Cílem manuálu je poskytnout ucelený metodický rámec digitální transformace podniku a postup pro posouzení úrovně jeho digitální zralosti, vysvětlit teoretická východiska konceptu, vytvořeného řešitelským týmem VUT ve spolupráci s dalšími partnery projektu, charakteristika softwaru a jeho jednotlivých modulů, návod pro hodnocení jednotlivých oblastí a otázek, možnosti vizualizace apod.

V současnosti nelze ignorovat trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost, nejenom v domácím, ale i mezinárodním prostředí. Hlavními cíli digitální transformace je získávání nových dat a využití těchto dat k přeorientování starých procesů. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů. Výsledky posledních výzkumných studií ukazují, že podniky s inovativními obchodními modely mají vyšší obrat a ziskovost ve srovnání s obdobnými firmami ze stejného odvětví a regionu.

Problém digitální transformace je analyzován v souladu s nejnovějšími poznatky, aspekty digitální transformace a zkušeností partnerů řešitelů z oblasti úrovně digitalizace MSP v tuzemsku i v zahraničí Lotyšsku, Rakousku, Německu a Estonsku, a zejména s MSP v ČR a ostatními zainteresovanými organizacemi a institucemi. Uživateli jsou MSP a zainteresované organizace.