Workshop 2019 – DigitálníPodnik.cz

Workshop 2019

Workshop pořádaný Vysokou školou technickou a ekonomickou proběhl 19. října 2019 v Českých Budějovicích. Tématem tohoto worshopu bylo inovace obchodních modelů v souvislosti s digitalizací. Akce se zúčastnili zástupci řešitelských a podporujících organizací projektu a dále ředitelé a majitelé malých a středních podniků z jihočeského regionu.

Prezentace

Fotografie z workshopu