Odborná kniha – DigitálníPodnik.cz

Odborná kniha

Odborná kniha

Záměrem této publikace je seznámit cílové skupiny s unikátním koncepčním pohledem na problematiku digitální transformace podniku s nastavenými standardy odrážejícími zobecnění různých, nejenom technologických aspektů koncepce digitální zralosti. Na základě dosažených výsledků z výzkumů, provedených rešerší tuzemských i zahraničních odborných zdrojů bude prezentovat i zkušenosti a poznatky, které charakterizují digitální transformaci v propojení s inovacemi obchodních modelů. Součástí praktické části bude nástroj posouzení úrovně digitální zralosti MSP vycházející z konceptu digitální transformace podnikatelských aktivit, jenž zahrnuje pro obecné posuzování současného vývoje digitalizace 5 klíčových aspektů (společnost, zákazník, podnik, idea a vztahy), dále pro vlastní posouzení úrovně zralosti podniku konceptuální schéma digitální zralosti ve třech úrovních (úrovni tvořivého základu, úroveň tvorby hodnoty a úroveň inovace) a vlastní koncept digitalizace obchodního modelu.