Odborná kniha: Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice – DigitálníPodnik.cz

Odborná kniha: Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice

Odborná kniha

Citace: Šimberová, I., Straková. J. a kol. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2022, 312s. ISBN 978-80-271-6604-6.

Stáhnout knihu v PDF

 

Záměrem této publikace je seznámit cílové skupiny s unikátním koncepčním pohledem na problematiku digitální transformace podniku s nastavenými standardy odrážejícími zobecnění různých, nejenom technologických aspektů koncepce digitální zralosti. Na základě dosažených výsledků z výzkumů, provedených rešerší tuzemských i zahraničních odborných zdrojů prezentuje i zkušenosti a poznatky, které charakterizují digitální transformaci v propojení s inovacemi.

Proces digitalizace je reálným procesem celé naší společnosti a dotýká se každého z nás. Je proto stále intenzivněji přítomen i v podnikové sféře bez rozdílu, zda se jedná o výrobní podniky či podniky služeb. Odborná kniha svou strukturou podává komplexní pohled na proces digitalizace v oblasti inovace obchodních modelů se specifikací na malé a střední podnikání. Potřebnost řešení problematiky a její aktuálnost se odvíjí jednak od vývojové etapy společnosti a hospodářského světa, jednak i od krizových dějů, které se odehrávají v posledních letech. Knihou autoři reagují na narůstající požadavky manažerů podniků po transformaci nových poznatků z oblasti projekce a digitalizace obchodních modelů nastavených v souladu s reálným podnikovým prostředím, zejména pak MSP.