Konference 2021 – DigitálníPodnik.cz

Konference 2021

Ve dnech 16. a 17. září proběhla na Fakultě podnikatelské VUT mezinárodní konference s názvem Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation.

 První den se věnoval akademické části, v rámci které byly prezentovány výstupy na témata Digitální transformace & management, ekonomie, finance, systémy, univerzity. Součástí prvního dne byla také sekce Magisterských studijních programů. Konference se účastnilo 94 akademiků, PhD a MGR studentů z 12 zemí Evropy.

Druhý den konference patřil firmám, které jsou hlavní cílovou skupinou projektu a přihlašovaly se přes web projektu DigitálníPodnik.cz. Své poznatky a zkušenosti o digitalizaci včetně úspěšných příkladů z praxe tady prezentovalo 7 řečníků, této části zaměřené do praxe se účastnilo cca  60 zástupců firem.

V rámci obou dnů proběhly i zajímavé panelové diskuze, které moderovali docent Zich a docent Chlebovský, kterých se účastnily, jak zástupci firem, tak profesoři a studenti

Web konference Program konference Sborník abstraktů a Sborník vybraných příspěvků

Hlavní body programu

Program druhého dne konference

Úvodní slova k problematice digitální transformace v ČR

Digitální transformace – „Dobré praktiky“

Zajímavé případy řešení digitální transformace MSP (z různých oblastí působení i různých velikosti firem)

Nástroj měření digitální zralosti MSP, scénáře digitální transformace

Robert Zich, Iveta Šimberová, Vít Chlebovský, Fakulta podnikatelská  VUT v Brně

Panelová diskuse