Článek The Value Chain as the Basis of Business Model Design – DigitálníPodnik.cz

Článek The Value Chain as the Basis of Business Model Design

Článek

The Value Chain as the Basis of Business Model Design

Jarmila Strakova, Iveta Simberova, Petra Partlova, Jan Vachal, Robert Zich

Abstrakt článku

Příspěvek se zaměřuje na generování obchodních modelů pomocí hodnotového řetězce zakotveného v podnikatelském prostředí. Základní premisa, která určuje postup a zaměření výzkumných aktivit, vychází z předpokladu, že generátorem přidané hodnoty každého obchodního modelu je hodnotový řetězec, který v případě své originality zajistí podniku maximalizaci jeho potenciálu při minimalizaci jeho nákladů. Vzorek tvořilo celkem 354 malých a středních podniků (z toho 75 mikropodniků; 167 malých podniků a 112 středních podniků) z celé ČR. Na sektor zpracovatelského průmyslu a průmyslu připadalo 187 malých a středních podniků (52 %) a sektor služeb 167 (48 %). Význam hodnotového řetězce a základních složek podnikatelského prostředí, analyzovaný pomocí nového přístupu autorů (analýza složek podnikatelského prostředí v jejich ucelené podobě), byl testován pomocí metody dimenzionální redukce a logitového regresního řetězce. Hodnotový řetězec jako generátor přidané hodnoty a výchozí bod pro navrhování obchodních modelů je v českém podnikatelském sektoru stále nejsilněji vnímán ve velkých podnicích. Nelze jej generovat bez znalosti podnikatelského prostředí, proto byla pozornost zaměřena i na tuto oblast. Autoři příspěvku si uvědomují, že jde o první krok k řešení této problematiky, která bude postupně hrát jednu z klíčových rolí v procesu nastupující digitální transformace obchodních modelů nejen mezi MSP v ČR.

Článek vyšel v roce 2021 v impaktovaném vědeckém časopise indexovaném v databázi WoS, s impaktem 4,725.

Strakova, J., Simberova, I., Partlova, P., Vachal, J., & Zich, R. (2021). The Value Chain as the Basis of Business Model Design. Journal of Competitiveness, 13(2), 135–151. https://doi.org/10.7441/joc.2021.02.08

Plná verze článku