Metodika Digitální transformace pro inovace obchodních modelů podniků – DigitálníPodnik.cz

Metodika Digitální transformace pro inovace obchodních modelů podniků

Metodika se zaměřuje na oblast objevování nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí v oblasti digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro MSP. Zohledňuje komplexní pohled na vliv digitalizace na všechny části obchodních modelů podniků. Je zaměřená na posouzení digitální zralosti podniku a návrh možných cest digitalizace obchodních modelů. Je výsledkem řešení projektu TAČR TL02000215 s názvem Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice, který je podporován Technologickou agenturou ČR a je určen prvotně pro malé a střední podniky (dále MSP), které se chtějí aktivně zapojit do hodnocení své úrovně digitální zralosti, uvědomit si smysl digitální transformace pro inovace obchodních modelů a zlepšovat tak svoji konkurenční pozici. A dále taky pro zainteresované organizace a instituce, které budou metodiku využívat pro strategické záměry v oblasti digitální transformace nebo v oblasti procesu učení.

Stáhnout celou metodiku v PDF