Odborný workshop 2021 – DigitálníPodnik.cz

Odborný workshop 2021

Dne 11. listopadu 2021 proběhl odborný workshop s názvem Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice (TL 0200215).

Byl zde představen nástroj pro vyhodnocení digitalizace podniku, dále konkrétní zkušenost s uplatněním tohoto nástroje a na závěr proběhla  následná diskuze. Největší důraz byl kladen na reflexi konkrétních funkcionalit a nastavení nástroje pro vyhodnocení digitální zralosti podniku a na návrhy a doporučení pro jeho další rozvoj.

Pozvánka