Test digitální zralosti – DigitálníPodnik.cz

Test digitální zralosti

Informace o podniku

Před začátkem testu prosím zodpovězte dvě základní otázky o velikosti firmy, oboru podnikání a uveďte IČ vaší firmy, abychom test mohli přizpůsobit přímo pro váš podnik. Stejně tak zadejte i svůj e-mail, abychom vám na něj mohli zaslat výsledky testu.

Vaše data jsou důvěrná. Slouží pouze k výzkumným účelům.


IČ vašeho podniku

Slouží k identifikaci podniku pro následné podrobné vyhodnocení dotazníku našimi experty.

Váš e-mail

Slouží k okamžitému odeslání výsledků na Váš e-mail.

Jak velký je váš podnik?

Jaký je hlavní obor podnikání?

Zemědělství, lesnictví, rybářství
Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace vzduchu
Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Činnosti domácností
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů