Informace o projektu – DigitálníPodnik.cz

Informace o projektu

Akronym projektu: DIGITAL TRANS MSP
Název: Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice
Období řešení: 02/2019 – 01/2022
Rozpočet: 4 977 tisíc Kč
Financování: program Éta Technologické agentury ČR
Účastníci: Vysoké učení technické v Brně (koordinátor)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

Záměrem projektu je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

Projekt umožní MSP:

Vyzkoušejte, jak si stojí váš podnik v oblasti digitalizace:   Spustit test