Členové týmu – VÚPI – DigitálníPodnik.cz

Členové týmu – VÚPI

Mgr. Matěj Mareš

působí jako výzkumný pracovník a vedoucí projektů Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z. s. Dlouhodobě se věnuje výzkumu a evaluacím v oblasti podnikové a veřejné sféry. Zaměřuje se na otázky spojené s uplatněním inovací a celkově podporou inovativního a startupového myšlení. Podporuje spolupráci mezi výzkumnou a podnikovou sférou (Mapavin.cz).

„Digitalizace je nevyhnutelným trendem a otázkou je jen, zda se české firmy budou na tomto trendu aktivně podílet, dodatečně přizpůsobovat nebo zůstanou zcela pozadu. Ukazuje se, že
řada MSP by ráda více využila možnosti digitalizace, ale často neví jak. Proto každá aktivita, která firmám pomůže uplatnit možnosti digitalizace, je více než potřebná.“

Ing. Martin Frélich

působí jako ředitel Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR. Dlouhodobě se věnuje politice a nástrojům podpory podnikatelského prostředí, zvláště v oblasti inovací. Pracoval také jako náměstek ministra zodpovědný pro výzkum, vývoj a inovace. Je členem Výzkumné rady TAČR či spolupracuje se společností ČEPS a.s. v oblasti digitalizace.

„Malé a střední podniky budou v blízké budoucnosti zasaženy dopadem rozvoje digitalizace a robotizace, a to ve všech oborech. Je to nezvratitelný trend. Je třeba, aby podniky byly připravené a měly možnost v čase provádět potřebné investice. Tím si zachovají svou konkurenceschopnost“.